<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661657641849775&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sammen for tilstedeværende ansatte

Ukonsentrerte og fraværende ansatte er farlig og dyrt. Frids bedriftstjeneste forebygger og hjelper ved økonomiske utfordringer, slik at medarbeiderne kan konsentrere seg om jobben.

Det forebygger sikkerhetsbrudd

Det forebygger sikkerhetsbrudd

Økonomiske bekymringer og problemer gir raskt søvnvansker, konsentrasjonsvansker og helseproblemer. Det øker derfor faren for ulykker, underslag og andre sikkerhetsbrudd. Medarbeidere med en trygg økonomi er med andre ord en investering i virksomhetens sikkerhet. . 

Det forebygger sykefravær

Det forebygger sykefravær

Det er klar sammenheng mellom økonomiske utfordringer og helseutfordringer. Derfor påvirker vår personlige økonomi evnen til å stå i jobb. Forebygging og økonomiske helsetjenester vil derfor ha effekt på sykefraværet. I tillegg vil det bidra til at andre tiltak, som psykologhjelp og fysikalsk behandling, får økt effekt.. 

Det øker produktiviteten

Det øker produktiviteten

Søvnløse medarbeidere med hodet fullt av bekymringer er mindre produktive enn de kan være. Bekymringer kan også gå ut over samarbeidsevner og ha negativ effekt på andres arbeid. Bekymrede ansatte bruker i snitt en halv time hver dag på egen økonomi, i tillegg til at bekymringer smitter. God økonomisk helse er bra for bedriftens bunnlinje! . 

Det bidrar til bedriftens sosiale arbeid (ESG)

Det bidrar til bedriftens sosiale arbeid (ESG)

Omsorg for bedriftens medarbeidere gir trivsel, lojalitet, bygger omdømme og kan være en viktig del av bedriftens ESG-arbeid. Økonomisk trygghet er et grunnleggende menneskelig behov, men selv i Norge har nå halvparten økonomiske problemer eller er i en utsatt situasjon. Kunnskap og tilbud på dette feltet er nyttig for alle.. 

Artikler

Vi publiserer jevnlig artikler om personlig økonomi, og er særlig opptatt av å se temaet i en helhet. Her er noen av dem: