<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=661657641849775&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Personvernerklæring

Personvernerklæring ble oppdatert: 05/02/2024

1. Generelt

I denne personvernerklæringen refererer «Frid», «vi», «oss» og «vår» til Visonomic A/S, organisasjonsnr. 925610453, med folkeregistrert adresse Bakken 19, Batnfjordsøra, Gjemnes, Norge. Når du bruker Frids nettsted (heretter kalt "nettet") eller Frids app (heretter kalt "appen") (samlet "tjenester"), behandles dine personopplysninger i samsvar med denne policyen.

Hos Frid tror vi sterkt på å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til informasjonen vi besitter om deg. Derfor forklarer denne personvernerklæringen vår praksis angående innsamling, bruk og deling av informasjon som vi mottar gjennom vår nettside, mobilapplikasjon og andre elektroniske tjenester. Her kan du lese mer om hva dette betyr for deg som vår bruker.

Data som behandles av Frids tjenester vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning med gyldige retningslinjer utstedt av den norske personopplysningsloven, PSD2-forordningen og den generelle databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 (GDPR). Videre er personverninformasjonen vår i tråd med anbefalingene i bransjen fra Finans Norge.

Alle ansatte i Frid har taushetsplikt, og vi sørger for at dine personopplysninger behandles på en sikker måte i henhold til forskriftene og lovene nevnt ovenfor.

Hvis du trenger å kontakte oss angående databeskyttelsen din, kan du sende en e-post til databeskyttelseseksperten på privacy@frid.app.

1.2 Omfang

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for tredjeparts nettsteder, tjenester eller applikasjoner. Selv om de er tilgjengelige gjennom tjenestene våre.

1.3 Kontroller

Frid er "kontrolløren" som er ansvarlig for å behandle dine personopplysninger. Frid er behandlingsansvarlig for personopplysninger som brukes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på tjenestene:

 • Brukerprofil
 • Utgiftsoversikt
 • Utgiftsmål
 • konto-oversikt
 • Budsjetttjeneste
 • Feed Administrasjonstjeneste
 • Assistansetjeneste
 • Quiztjeneste
 • Benchmarking og statistikk
 • Betalingshistorie
 • Bank informasjon
 • Kontaktinformasjon
 • Økonomisk helsesjekk

Vårt primære mål som kontrollør er å tilby og forbedre tjenestene våre til deg i samsvar med dine behov.

2. Bruk av personopplysninger

For at vi skal kunne levere våre tjenester til deg i samsvar med dine behov, må vi behandle dine personopplysninger.

2.1 Hva vi bruker personopplysninger til

Vi må bruke dine personopplysninger for å levere våre tjenester til deg. Bruken av dine personopplysninger må være i samsvar med personopplysningsloven. Frid vil som behandlingsansvarlig sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 • Markedsføring av våre produkter og tjenester
 • Produktutvikling og analyse
 • Administrere informasjon og kontoer
 • Gi tilgang til spesifikke funksjoner ved våre tjenester
 • Kommunisere med deg om kontoen din, aktiviteter på tjenestene våre og endringer i retningslinjene
 • Hvis aktuelt, behandling av din økonomiske informasjon og ytre betalingsmåter for kjøpte produkter eller tjenester
 • Besvare dine forespørsler om kunde- eller teknisk støtte
 • Sikkerhet
 • Overholdelse av bransjespesifikke forskrifter
 • Måling av interesse og engasjement i våre tjenester
 • Sikre intern kvalitetskontroll
 • Å oppdage feil eller andre programvareproblemer
 • Forhindre potensielt forbudte eller ulovlige aktiviteter
 • Frid har ulike rådgivere og medarbeidere med ulike ekspertområder. Hvis du samtykker til det, vil vi kunne overføre opplysninger til én eller flere av dem, slik at vi kan gi deg den hjelpen du trenger. Du vil alltid få oversikt over hvilke opplysninger som deles før du samtykker til deling, og samtykke må gis i hvert enkelt tilfelle. Rådgiverne vil behandle opplysningene du velger å dele fortrolig.

I tillegg bruker vi dine personopplysninger til følgende formål:

 1. Nettside og app: Vi bruker informasjon til å tilpasse nettsiden og appen vår til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke informasjonen til å tilpasse innholdet på nettsiden og appen vår til det vi tror du er interessert i.
 2. Datainnsamling fra våre partnere: Vi bruker data for å innhente informasjonen vi trenger for å gi deg god service.
 3. Brukerkonto: Vi bruker informasjon hvis du oppretter en brukerkonto, (f.eks. gir deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du skal se kjøpshistorikken din.)
 4. Kundeservice: Vi lagrer informasjon som du oppgir hvis du kontakter oss for å be om kundeservice og administrere kundeforhold.
 5. Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Vi sammenstiller data så mye som mulig med anonym informasjon (uten å vite at informasjonen spesifikt er relatert til deg).
 6. Markedsføring: Vi bruker kontaktinformasjonen din (f.eks. telefonnummer og e-postadresse) for å sende deg anbefalinger og informasjon om våre tjenester. Vi kan bruke Feed-tjenesten vår for å sende så relevante anbefalinger og informasjon til deg som mulig, med mindre du har protestert mot dette.
 7. Invitasjoner: Hvis du ønsker det, sender vi deg også anbefalinger og informasjon.
 8. Anonymisert informasjon til arbeidsgivere: Dersom appen er tilknyttet arbeidsgiver og det gjennomføres økonomisk helsesjekk, vil anonym informasjon om resultatet av helsesjekken kunne sammenstilles med resultatene hos øvrige ansatte, i den hensikt at arbeidsgiver kan få anonym styringsinformasjon. Arbeidsgiver vil som følge av dette enklere kunne sette inn kollektive hjelpetiltak.  Frid sikrer full anonymitet før arbeidsgiver får tilgang til slik sammenstilt informasjon.

Grunnlag for behandling

Behandlingen ansees lovlig jfr. Personvernlovens Artikkel 6 ved at den registrerte har samtykket til behandling av personopplysninger i tråd med formålene over.

Frid vil ikke bruke dine personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg, utvikle kommende tjenester eller hva selskapet er lovpålagt.

Din informasjon kan også brukes til å teste og vedlikeholde våre tjenester og systemer for å sikre at de fungerer som de skal.

2.2 Kategorier av personlig informasjon

Personopplysninger dekker all informasjon og analyser som kan knyttes til deg som enkeltperson. Frid behandler følgende kategorier av personopplysninger:

 • Identifikasjon og kontaktinformasjon: navn, kjønn, fødselsdato, telefonnummer, adresse og e-postadresse. Hensikten er å identifisere deg, samt å administrere kundeforholdet. Din adresse, e-postadresse og annen kontaktinformasjon brukes også til markedsføringsformål (Kundeservice, markedsføring og samtykke)Vi henter bare inn data gjennom ditt samtykke.
 • Kjøpsinformasjon: kjøp av varer eller tjenester fra oss, slik som kortnummer og betalingsmåte (f.eks. Visa, Mastercard, Vipps, historiske kjøpstransaksjoner, etc.)
 • Kommunikasjon: telefonsamtaler, videosamtaler, e-poster, SMS og andre.
 • Sted: by, postnummer, land, IP-adresse, chat og andre.
 • Nettsted / app: type enhet (operativsystem), IP-adresse, funksjoner, besøkte sider, påloggingstid. Påloggingstid lagres på individuelt nivå.
 • Tredjepartsinformasjon: Hvis du uttrykkelig og fritt samtykker til det, kan Frid samle inn bankkonto- og transaksjonsinformasjon fra kontoer i andre banker.
 • Økonomisk informasjon: kunde- og produktavtaler og transaksjonsdata.
 • Informasjon for å oppfylle regulatoriske forpliktelser og rapportering til offentlige myndigheter.

2.3 Kunde- og markedsundersøkelser

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med markeds- og kundetilbakemeldinger. For eksempel hjelper tilbakemeldingen din oss med å gi deg bedre produkter og tjenester. I tillegg kan vi måle effektiviteten av forbedringstiltak og se på sammenhengen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid.

Hvis du ikke ønsker å dele denne typen informasjon med oss, kan du velge å ikke svare på undersøkelsen vi sender deg.

Grunnlag for behandling

Behandlingen er basert på eksplisitt og fritt samtykke fra brukere. Ved å samtykke kan Frid innhente informasjon om hvordan kundene våre oppfatter oss og hvilke meninger våre kunder har om tjenestene våre.

2.4 Produktutvikling og analyse

Basert på analyseformål kan Frid samle informasjon om hvordan en kunde bruker sine tjenester på digitale plattformer og i andre kommunikasjonskanaler. Denne informasjonen brukes også til å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, og for å forbedre funksjonaliteten til eksisterende produkter og tjenester.

Følgende er eksempler på hvordan vi bruker analyse:

 • For å bestemme prisnivåer.
 • For å personlig tilpasse nettstedet vårt.
 • For å analysere nettstedtrafikk og bruk av e-poster og tekstmeldinger.
 • For å tilpasse informasjon og relevante annonser.

Du kan lese mer om nettsidens retningslinjer for informasjonskapsler her.

Grunnlag for behandling

Frid har en berettiget interesse i å gjennomføre markeds- og kundeanalyser for å utvikle nye og eksisterende produkter og tjenester, og for å yte god kundeservice.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

3. Personlig informasjon samlet inn, registrert og gitt av os

Vi trenger personopplysninger for å gi brukerne våre den mest personlige tjenesten. De fleste personopplysningene vi registrerer kommer direkte fra deg som bruker.

3.1 Innsamling av personopplysninger fra deg som kunde og fra andre

Personopplysningene vi samler inn om deg kommer vanligvis fra deg som bruker. Når vi inngår en avtale med deg, vil vi registrere opplysninger om deg og andre personer knyttet til avtalen, for eksempel din ektefelle eller andre Frid-kontoinnehavere. Vi vil også registrere opplysninger om personer vi ikke har inngått avtaler med. På denne måten kan vi informere deg om personlig avslag og aksepter, og eventuelt dokumentere saken senere (f.eks. vise avslag på sporingsaktiviteter på mobilapplikasjonen). Oppbevaringen av dokumentasjonen varer så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet den ble samlet inn for, eller dersom vi er lovpålagt å lagre opplysningene.

Dersom vi ønsker å innhente informasjon fra deg som ikke er viktig for å administrere kontraktsforhold, vil vi først informere deg eksplisitt om at det er valgfritt å utlevere informasjonen og hva informasjonen skal brukes til.

Noen ganger samler vi inn personopplysningene dine fra andre institusjoner, for eksempel Vipps. Dette kan inkludere markedsrelatert eller demografisk informasjon, for eksempel identifikasjon og kontaktinformasjon som angitt på avsnitt 2.2 "Kategorier av personopplysninger"

3.2 Lagringsperiode

Vi lagrer opplysninger om deg bare så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble samlet inn for, eller hvis vi er pålagt å lagre opplysningene ved lov. Informasjonen vil bli slettet eller anonymisert når det ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet. Nedenfor er en oversikt over hvor lenge vi lagrer informasjonen din:

 • Identifikasjon og kontaktdetaljer: Hvis du har en brukerkonto hos oss, vil vi slette informasjonen innen to uker hvis du avslutter brukerkontoen, eller hvis du har vært inaktiv i mer enn 12 måneder. Vi vil også slette informasjon dersom du motsetter deg å bli profilert.
 • Kjøpsinformasjon: Vi sletter kortnummeret ditt tre måneder etter at transaksjonen fant sted, med mindre du ber oss lagre informasjonen for neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsopplysninger i fem år, i henhold til regnskapsloven.
 • Nettsted: Basert på våre retningslinjer for informasjonskapsler, lagrer vi generell bruksinformasjon om deg i opptil 12 måneder som bruker, kunde og potensiell kunde. Les mer om vår nettside Cookies policy.
 • Tredjepartsinformasjon: Vi lagrer all informasjon fra partnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du fritt og eksplisitt har samtykket. Vi sletter informasjonen innen to uker hvis du avslutter brukerkontoen din, eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med kundene våre i tre år, med mindre vi trenger å lagre den lenger (f.eks. i forbindelse med klager eller krav).

3.3 Utlevering av personopplysninger

Med utlevering av personopplysninger mener vi overføring til andre institusjoner og personer som har rett til å bruke opplysningene. Overføring av personopplysninger til våre databehandlere regnes ikke som utlevering.

Informasjon delt på din forespørsel

Du kan velge å dele din personlige informasjon med andre kontoinnehavere, for eksempel familiemedlemmer, gjennom tjenestene. Hvis du bestemmer deg for å gjøre det, kan slike kontoinnehavere importere og se din personlige informasjon. Frid er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser av bruk eller utlevering av din personlige informasjon av deg eller tredjeparter som du deler din personlige informasjon med.

3.4 Til andre institusjoner

Registrerte personopplysninger vil kun bli gitt til offentlige myndigheter og andre tredjeparter når det kreves av lovpålagte offentliggjøringsplikter eller rettigheter. Et eksempel kan være om norske myndigheter ber om data fra oss.

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, for eksempel IT-leverandører. Deling av personopplysninger er basert på leverandørenes personvernpolicy og EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler (SCCs).

Ved eksplisitt samtykke kan vi dele din personlige informasjon med våre partnere som beskrevet i ditt samtykke. Dette kan for eksempel være konsulenttjenester eller tjenesteleverandører, slik at de kan sende deg anbefalinger og informasjon som er relevant for deg, eller slik at de kan foreta egen markedsanalyse og tjenesteutvikling.

Vi kan også dele anonymisert informasjon med partnere, for eksempel markedsanalyse og tjenesteutvikling.

3.5 Bruk av databehandlere

Vi bruker IT-leverandører utenfor EU/EØS. Hvis vi overfører personopplysninger ut av EU/EØS, bekrefter Frid at personvernet er sikret gjennom inngåelse av kontrakter i henhold til EU-kommisjonens standard kontraktsbestemmelser (SCCs) for overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og rådet. Vi bruker det som en mekanisme for å overføre data fra EU til USA. Disse garantiene er strukturert for å sikre de passende gruppene at Frids databehandlingsprosesser oppfyller strenge policykrav. Du kan be om mer informasjon eller en kopi av sikkerhetsmekanismene vi bruker for å sikre overføringen av informasjonen.

Frid samler inn og behandler alle dataene dine gjennom Amazon Web Service i Sverige og Storbritannia og Google Analytics i USA. Brukerdata lagres utelukkende i Sverige og kan ikke flyttes, unntatt for å overholde loven eller bindende ordre fra et statlig organ. 

I tillegg bruker vi HubSpot-analyse for å samle informasjon om trafikkanalyse på nettstedet vårt. HubSport-servere lagrer aktivitetsinformasjonen din i USA og Tyskland. Frid har signering av avtaler med eventuelle tredjeparter. Avtalene garanterer at brukere forblir anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles. Vi kan ikke bruke dataene til andre formål enn det de er samlet inn for.

Når du er pålogget, kan vi bruke informasjon fra aktivitetene dine på nettstedet for å forbedre brukeropplevelsen din. Formålet med informasjonen vi samler inn er å:

 • tilpasse plattformen for å passe dine behov bedre.
 • gi deg bedre anbefalinger, produkter og tjenester.
 • ta kontakt dersom du står fast.

Vennligst les mer om våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Her kan du finne følgende tredjeparter som vi kan dele og lagre dataene dine med:

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

4. Slik beskytter vi dine personopplysninger

Det er viktig at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger er sikre hos oss. Her kan du lese om hva vi gjør for å sikre informasjon mot tap, misbruk, utilsiktet tilgang, avsløring, endring og ødeleggelse.

4.1 Tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak

Vi vurderer risiko knyttet til alle funksjoner og systemer, og vi sikkerhetstester løsninger og systemer slik at feil og svakheter unngås i størst mulig grad. Løsninger og systemer som er under utvikling og produksjon behandler informasjonen din, oppdateres og overvåkes kontinuerlig slik at feil unngås eller oppdages så raskt som mulig.

Frid jobber kontinuerlig med å opprettholde sikkerheten til sine systemer og løsninger. Dette inkluderer riktig bruk av sikkerhetsteknologi som ende-til-ende-kryptering, datakryptering i hvile, Amazon API-gateway for DDOS-reduksjon og Amazon Cognito for tilgangskontroll, samt utvikling av andre tiltak som støtter sikkerheten hos Frid. Sentrale tiltak er et eget styringssystem for informasjonssikkerhet, tilgangskontroll og avvikshåndtering.

Dinepersonlige data kommer primært fra Tink AB. Dataene gjøres tilgjengelige når Tink leverer tjenesten til Frid og i forbindelse med brukerforespørselen om levering av tjenesten. Dataene som avsløres fra Tink refererer kun til slike data som er nødvendige for å levere Tink-tjenesten brukeren har bedt om.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

5. Din rett

Her kan du finne informasjon om dine rettigheter.

5.1 Rett til innsyn

Du har rett til informasjon om personopplysningene vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dine personopplysninger er generelt tilgjengelige fra åpen nettbank. Dersom du ikke har nettbank eller av annen grunn ikke kan lese elektroniske dokumenter, vennligst kontakt oss på support@frid.app.

I visse situasjoner er det unntak fra innsynsretten. Dette gjelder vanligvis når vi er juridisk bundet til hemmelighold eller hvor vi må holde informasjonen konfidensiell for å forebygge, etterforske, oppdage og straffeforfølge kriminelle handlinger. Et annet unntak er der opplysningene kun finnes i dokumenter utarbeidet for intern saksbehandling og utelukkelse fra innsyn er nødvendig for å sikre forsvarlig behandling.

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • gi deg mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • gi deg en kopi av personlig informasjon om deg.
 • oppdatere din personlige informasjon.
 • slette informasjon (under visse betingelser).
 • begrense eller stoppe behandlingen av informasjonen din (under visse betingelser).
 • stoppe automatisk persontilpasning, inkludert profilering.
 • trekke tilbake ethvert samtykke du måtte ha gitt.

5.2 Rettelse og sletting

Det er viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Innenfor begrensningene i personopplysningsloven kan du be oss om å rette og slette opplysninger om deg dersom de er feil eller unødvendige. Frid sjekker dataene sine mot andre kilder.

Frid sletter eller anonymiserer personopplysninger når formålet med den aktuelle behandlingen av personopplysninger er oppfylt, med mindre loven tillater eller krever at informasjonen oppbevares lenger enn dette.

5.3 Begrensning av personopplysninger

I noen tilfeller kan du be om restriksjoner på behandlingen av dine personopplysninger uten å ønske å få dataene slettet.

Begrensning av behandlingen kan bety at personopplysningene dine ikke kan brukes, men vi kan fortsatt beholde opplysningene dine.

Frid kanbehandle personopplysningene dine igjen i forbindelse med lovkrav eller for å beskytte en annen persons rettigheter. For ytterligere vilkår og informasjon om å begrense personopplysninger, kontakt vår databeskyttelsesekspert på privacy@frid.app.

5.4 Beskyttelse av dine personopplysninger

Hvis du har et spesielt krav til oss om å begrense antall ansatte som har tilgang til og kunnskap om dine personopplysninger, kan vi vurdere dette.

Å skjerme informasjonen din innebærer en betydelig reduksjon i vår mulighet til å følge opp deg som bruker. For ytterligere vilkår og informasjon om skjerming av personopplysninger, kontakt vår databeskyttelsesekspert på privacy@frid.app.

5.5 Innvending mot behandling

I noen tilfeller kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger av Frid. Din rett til å protestere vil bli vurdert ut fra din situasjon; det kan for eksempel være at du har et spesielt behov for å beskytte identiteten din eller at du tilhører en spesielt utsatt gruppe i samfunnet.

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring. Hvis du ønsker å velge bort direkte markedsføring, vennligst kontakt vår kundeservice, på support@frid.app.

5.6 Automatiserte beslutninger

Automatiserte beslutninger er avgjørelser tatt av dataprogrammer uten menneskelig innblanding eller påvirkning. Når slike avgjørelser har rettslig eller like vesentlig betydning for deg, kan Frid kun bruke dem når det er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg, når loven krever/tillater det, eller når det er basert på samtykke som du har gitt.

5.7 Klagerett

Hvis du mener at Frid ikke behandler dine personopplysninger på den måten som kreves av reglene, kan du klage til vår databeskyttelsesekspert på privacy@frid.app. Vi vil avklare og håndtere eventuelle spørsmål og misforståelser deretter. Du kan deretter sende inn en klage til Datatilsynet.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

6. Kundeservice, markedsføring og samtykke

Vi ønsker å gi deg best mulig kundeservice og rådgivning ved å bruke vår kunnskap om ditt brukerforhold til oss. Her finner du informasjon om hvordan vi gjør det.

6.1 Kundeservice og markedsføring

Ved hjelp av personopplysninger, interesse- og brukergruppeprofiler tilpasser vi kommunikasjon, råd og tilbud til å være relevante og nyttige. Informasjonen om deg brukes også i analyser, kundeundersøkelser og produkt- og tjenesteutvikling.

6.2 Digital kundeservice og markedsføringskanaler

Nettsted

Våre apper

Sosiale medier

6.3 Sosiale medier og behandlingsansvar

For sosiale medier, som Facebook-siden vår, kan vi dele behandlingsansvaret med leverandøren av det sosiale mediet (begrenset til dataene vi har kontroll over eller tilgang til). For bruk av informasjon om deg på sosiale medier, oppfordrer vi deg til å lese personverninformasjonen deres.

Vi behandler informasjon om aktivitetene dine på nettstedet vårt, inkludert når du besøker det, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og svarer på vårt eget eller annet innhold (f.eks. likes og kommentarer), for å administrere nettstedet. Det juridiske grunnlaget for vår bruk av informasjon til dette formålet er vår legitime interesse i å gjøre innholdet vårt tilgjengelig på sosiale medier og i å kommunisere med deg.

Vi administrerer også aggregert informasjon om besøk og aktiviteter på våre sosiale mediesider for statistiske og analytiske formål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi ikke kan knytte dem til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke denne informasjonen selv, men vi har tilgang til den så lenge vi vedlikeholder den aktuelle sosiale medier-siden. Du kan slette informasjon om deg selv når som helst (f.eks. fjerne innhold eller svar du har publisert). Vær oppmerksom på at informasjonen din ikke slettes bare ved at du slutter å følge siden vår.

Annonsekjøp

Du kan se annonser fra oss på sosiale medier og nettsider når vi kjøper annonseplasser gjennom ulike medier. Informasjonen er kryptert slik at personopplysningssikkerheten er ivaretatt, og informasjonen brukes kun til å gjennomføre plassering av annonsen.

Facebook Pixel

Facebook Pixel dirigerer nettverkstrafikk over Frids nettside og Facebook-grensesnittet. Informasjonen vi samler inn brukes til å vise tilpasset innhold ogå tilby relevante annonser i Facebooks kanaler. Facebook Pixel samler inn informasjon om aktiviteten din.

Kundematchingtjenester fra Facebook og Google

Vi kan vise interessebaserte annonser til deg når du bruker Facebook eller Google gjennom Facebook Custom Audience og Google Customer Match-tjenestene. Ved å bruke Facebook Custom Audiences kan vi tilpasse annonsene våre basert på oppførselen din på nettstedet. Når disse tjenestene brukes, er din e-postadresse eller telefonnummer knyttet til det som er registrert hos din bruker hos leverandøren av sosiale medier. På denne måten kan vi annonsere mer relevant enn en standardannonse. Vi deler ingen av dine personlige opplysninger med Facebook.

Her er en oversikt over hvor du kan gjøre endringer:

Se også vår nettsides retningslinjer for informasjonskapsler.

6.4 Samtykke

For at Frid skal kunne gi deg tilpassede råd og tilbud, må vi først innhente ditt frie og eksplisitte samtykke. Samtykket vi ber om finner du i mobile Frid under Innstillinger. Du kan når som helst endre samtykket ditt i appen vår.

6.5 Rett til å velge bort

Dersom du ikke ønsker å motta tilbud fra oss, kan du melde deg ut. Kontakt vår kundeservice på support@frid.app, så registrerer vi din beslutning om å velge bort. Vi vil fortsatt følge opp dine tjenesteavtaler, slik vi er forpliktet til, selv om du har valgt bort markedsføringsmateriell.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

7. Lydopptak av telefonsamtaler, videokonferanser og lagring av annen kundekommunikasjon

I helt konkrete tilfeller gjør Frid lydopptak av telefonsamtaler og videomøter med våre brukere.

7.1 Lydopptak av telefonsamtaler

Med ditt uttrykkelige samtykke kan vi av og til ta opp telefonsamtaler til og fra vårt kundesenter. Vi gjør dette for å forbedre produktene eller tjenestene våre. For eksempel, med ditt samtykke, kan vi registrere en bruker som tester tilbakemelding på plattformen vår.

Som regel ber vi om ditt uttrykkelige samtykke når vi ønsker å gjøre opptak av telefonsamtaler eller videomøter. Opptaket vil kun brukes dersom du eller vi trenger å dokumentere innholdet i samtalen.

Du kan be om tilgang til lydopptak ved å kontakte Frid. Når du sender inn forespørselen din, må du spesifisere tidspunktet da anropet ble foretatt og fra hvilket telefonnummer.

Ta kontakt med oss på mail support@frid.app hvis du ønsker tilgang til et opptak som er lagret.

Grunnlag for behandling

Behandling av personopplysninger ved lydopptak gjøres for at Frid skal kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser, og er basert på selskapets legitime interesse.

7.2  Lagrer chat-kommunikasjon

Hvis du starter en chat fra Frids nettside, vil kommunikasjonen ikke være anonym. Chatten lagres for bruk i kundeservicestatistikk og evaluering, og kan knyttes til deg som hovedkunde. Chat-samtalen vil bli gjort tilgjengelig for denne rådgiveren. Hensikten er å gi chat-supporteren en mulighet til å sette seg inn i din henvendelse før chatten fortsetter. Chatter lagres i 12 måneder.

Grunnlag for behandling

Personopplysninger behandles ut fra vår legitime interesse i å følge opp deg som bruker og dokumentere vår kontakt med deg.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

8. Mobilapplikasjoner og tilgang

Vår mobilapp trenger noen ganger tilgang til funksjoner og informasjon på telefonen din. Appen ber kun om tilgangen som kreves for å fungere. Vi kan ikke se dataene på telefonen din.

Mobilappen ber om tilgang til:

 • Å se nettverkstilkoblinger for å bruke nettverket, og dermed Internett.
 • Internett, slik at appen kan sende og motta data til og fra våre servere.

Du kan bestemme om du vil gi Vipps tilgang eller ikke, men vær oppmerksom på at appen ikke vil fungere etter hensikten dersom tilgangene er slått av. Android krever at du godkjenner alle eller ingen.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app

9. Hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du skal føle deg trygg når du besøker nettsiden vår, og at vi skal gjøre vårt beste for å gi deg det du trenger.

9.1 Nettanalyseverktøy og statistikk gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre for deg

Frid sin nettside bruker informasjonskapsler. Dette er små databiter som lagres på datamaskinen eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted og kan ikke leses av andre nettsteder. I tillegg til informasjonskapsler bruker vi piksler fra tredjeparter.

Verktøyene vi bruker for å samle inn informasjon er Google Analytics, og vi har avtaler som garanterer at brukere forblir anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles. Informasjonen om aktiviteten din lagres på Googles servere i USA.

Hvis du ikke har logget inn på nettstedet vårt, kan vi ikke identifisere deg som enkeltperson, men vi måler enhver aktivitet på nettstedet vårt i form av statistikk som:

 • Din aktivitet på nettstedet vårt, for eksempel sidene du besøker og hvor ofte eller lenge du blir der.
 • Din omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP-adressen, som deretter gjøres anonym.
 • Teknisk informasjon om nettleseren din og operativsystemet ditt.

Dette vil igjen bli videreformidlet til ulike kundegrupper slik at vi kan komme med bedre anbefalinger, og gi deg informasjon og produkter tilpasset dine behov.

9.2 Markedsføring og tredjeparts informasjonskapsler

Våre informasjonskapsler brukes til å måle hva du gjør på nettsiden vår. Informasjonen kan brukes til å bygge interesse- og brukergruppeprofiler, samt til å utvikle og vise deg relevante annonser.

Du kan motta markedsføringsmeldinger fra oss basert på sider du har besøkt (retargeting) takket være tredjeparts informasjonskapsler som piksler. Dette gjør oss også i stand til å slutte å vise en annonse når du har fullført et definert punkt i en prosess. Disse informasjonskapslene inneholder kun aggregert informasjon og ingen informasjon som kan identifisere deg som bruker.

Du kan lese mer om kundeservice, markedsføring og samtykke.

9.3 Cookie-innstillinger

Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre for å sikre funksjonalitet, analysere nettrafikk og se hvilke områder av nettsiden vår du har besøkt.

Du kan slette informasjonskapsler som er plassert på din PC via nettleseren din hvis du ønsker det. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan føre til at enkelte deler av nettstedet vårt ikke fungerer som det skal.

Du kan lære hvordan du sjekker hvilke informasjonskapsler som er plassert på PC-en din og administrerer din bruk av informasjonskapsler på nettvett.no.

Kontakt oss:

På telefon: (+47) 57 00 63 33

På e-post: support@frid.app